Hỏi đáp

Lòng đỏ của các quả trứng do cùng một gà đẻ ra to bằng nhau. Đúng hay sai?

Đúng.

Trứng do cùng một gà đẻ ra có độ lớn của lòng đỏ không thay đổi, trứng càng to thì lượng lòng trắng càng nhiều. Độ lớn của quả trứng khác nhau theo loại gà, theo mùa và theo tuổi gà. Gà non đẻ trứng bé, càng về sau càng đẻ trứng to hơn.