Hỏi đáp

Trứng có trước hay gà có trước?

Đây là câu hỏi tu từ, hay được mặc định là biết câu trả lời mà vẫn hỏi. Câu trả lời là “không biết”. Vì thế câu này được dùng như một thành ngữ để ám chỉ hai vấn đề “nhân” “quả” nhưng không biết đâu là “nhân” đâu là “quả”.
Cả thế giới đã tranh luận rất nhiều thế kỷ với rất nhiều thuyết khác nhau về việc con gà và quả trứng cái nào có trước. Nhưng tôi dám khẳng định với bạn là quả trứng có trước.
Luận điểm 1: Tổ tiên của loài gà là một loài chim hoang dã có lông màu đỏ. Điều này đã được các nhà khoa học chứng minh.
Luận điểm 2: Chân gà có lớp da sần sùi dạng vảy cá sấu. Đây là vết tích chứng tỏ gà là hậu duệ của loài bò sát. Loài bò sát có trước loài chim tổ tiên của gà. Loài bò sát này đẻ trứng và trứng đã nở ra tổ tiên của gà là một lập luận logic mà các nhà khoa học phải công nhận. Trong nhiều quả trứng bò sát đẻ ra, có quả nở ra bò sát, có quả nở thành chim. Chim lại đẻ trứng, có quả nở ra chim, có quả nở thành gà. Gà lại đẻ trứng, trứng gà lại nở ra gà và có thể sau này sẽ nở ra một loài khác gà.

Chân gà
Kết luận: Trứng có trước gà. Bò sát không đẻ ra gà mà đẻ ra trứng bò sát, trứng bò sát tiến hóa mới nở ra chim. Chim không đẻ ra gà mà đẻ ra trứng chim, trứng chim tiến hóa mới nở ra gà. Đây là điều không ai có thể chối cãi được.
Lưu ý: bài viết dựa theo quan điểm cá nhân.