Hỏi đáp

Trứng gà ta tốt hơn trứng công nghiệp?

Đây thật sự là 1 câu hỏi không có câu trả lời.

Đó là vì, bản chất của câu hỏi này sai, giống như 1 đề toán sai, cho nên sẽ không có đáp số đúng.

Gà ta là 1 thuật ngữ dùng để chỉ 1 vài giống gà trong nước (có thể có giống là gà ngoại cách đây nhiều năm nhưng đã được lai tạo với giống địa phương và trở thành giống bản địa). 1 vài giống gà ta tiêu biểu là gà ri, gà ác, gà Đông Tảo, gà H”mông….Đối ngược với thuật ngữ này là gà ngoại.

Công nghiệp là 1 thuật ngữ chỉ 1 phương thức nuôi gà. Có nhiều phương thức nuôi gà, như nuôi thả vườn, thả đồi, nuôi trong chuồng nhưng không cho vào lồng, nuôi trong lồng, chuồng kín, chuồng hở…..Nuôi công nghiệp ở đây được hiểu là áp dụng mô hình công nghiệp trong chăn nuôi nông nghiệp. Đối ngược với thuật ngữ này là nuôi thả tự nhiên.

Vậy câu hỏi đúng phải là

Q: Trứng gà ta tốt hơn trứng gà ngoại?

Hoặc

Q: Trứng gà nuôi thả tự nhiên tốt hơn trứng gà công nghiệp?

gacon